Četiri vještine preživljavanja: Voda

Voda Water

Vjerovali ili ne postoje četiri vještine koje je potrebno poznavati a koje su sasvim dovoljne da čovjek živi van grada, u šumi, džungli, pustinji… Zapravo bilo gdje. Sva ostala znanja u životu su zabava, hobi, interesovanje, posao ili ispostavlja se ponekad na kraju, stres.

U nizu članaka dijelom ćemo obraditi program odnosno ciljeve radionica kampa “Mali Istraživači” koji se organizuje za djecu uzrasta 7 do 12 godina. 

 Te četiri vještine tiču se:

 • Vode,
 • Hrane,
 • Vatre i,
 • Skloništa.

Jasno je kao dan da su za život potrebni hrana, voda, toplota i mjesto koje bi nas zaštitilo od uticaja spoljašnjeg svijeta. Ipak za višednevne boravke u prirodi i divljini , puka potvrda prethodnih činjenica ipak nije dovoljna 🙂

Potrebno je poznavati vještine “upravljanja” ovim elementima. 

Besplatno ucesce na kampu

Voda u prirodi

Za samostalan i nezavistan boravak u prirodi potrebno je imati pristup pijaćoj vodi. Ovo može biti u vidu izvora, bunara, rijeke ali i raznih vrsta biljaka, korijenja a ponekad i životinja. 

Granice ljudske izdržljivosti možda nisu ograničene duhom, ali tijelom svakako jesu. Nauka je kroz brojne studije, ali i konkretne primjere kroz istoriju, izračunala one opšte – koje se vode kao pravilo. Iako, postoje određena odstupanja i individualne razlike, obzirom da se određene vrste izdržljivosti mogu i istrenirati. Tako uz jednu dozu opasnosti za zdravlje pojedinci mogu postepeno pomjeriti granice.

Čovjek bez vode može preživjeti čitava tri dana. Nakon toga dolazi do potpune dehidratacije koja je najčešće fatalna.

Ipak, nismo tu da pomjeramo granice već da naučimo na koji način moćemo doći do prijeko potrebnih elemenata, na jedan zabavan i interesantan način.

Vode u prirodi ima u izobilju a može se pronaći u:

 • Zemlji,
 • Vazduhu,
 • Biljakama,
 • Druga mjesta. (Postoje ekstremniji izvori vode o kojima nećemo pisati ovog puta.)

“Svaka voda koja pređe preko tri kamena je zdrava i pitka voda.” – stara narodna izreka.

Stari su ranije govorili da svaka voda koja pređe preko tri kamena je zdrava i pitka voda. Ovdje se mislilo na izvore prirodne vode koji izbijaju iz zemlje, šupljina u kamenu a za sobom nose sve esencijalne minerale.

U potrazi za vodom imati sledeće na umu:

 • atmosferske vode (kiša, otopljeni sneg…) upijaju se u zemljište i usled nepropusnih slojeva, teku u pravcu nagiba tla i izbijaju na nekim mjestima praveći izvore. Oni su obično na padinama, jarugama, obodima dolina, tamo gdje ima drveća i bilja koje traži mnogo vlage (vrba, trska, šaša…), tamo gde je bilje više zeleno i gde je vegetacija bujna;
 • znak podzemnih voda su vlažna zemlja, tragovi koji pokazuju da su tu kopale životinje, ili mjesto iznad koga lebde mušice. Na takvim mjestima je sigurno nedavno bilo vode, ili je pak voda blizu površine. Voda može da se nađe i u koritima potoka i rijeka koje presuše u ljeto, tako što se korito kopa uz ivicu izbočenih okuka.
 • na kraškom terenu vodu treba tražiti u pećinama, vrtačama i sl.
 • na planinskom terenu, u uvalama i jarugama okrenutim prema sjeveru i zaštićenim od sunca, dugo se može zadržati snijeg;
 • kišnica i snijeg mogu odlično poslužiti, i znajte da se oni zagade tek kada dođu u dodir sa objektima na zemlji. Izuzetno u slučaju rata, mogu se zagaditi još u vazduhu.

Dosta puta smo čuli za vlažnost vazduha koja podrazumijeva količinu vodene pare u atmosferi i jedna je od najvažnijih  klimatskih elemenata. Od vlažnosti vazduha zavise količine padavina dok pri određenim večernjim i jutarnjim temperaturama (rosna tačka) imamo pojavu rose. Voda se na više načina može “ukrasti” iz vazduha i koristiti.

Određene biljne vrste, među kojima svakako spada voće i povrće sadrže velike količine neophodne vode dok se u prirodi takođe mogu pronaći “divlje” vrste koje akumuliraju znatne količine vode. Svježe voće sadrži i do 90% vode. Jednostavnim cijeđenjem sočnih plodova, listova i jestivih biljaka možemo dobiti sok za gašenje žeđi. 

Neke od biljaka iz kojih možemo dobiti vodu su:

 • Čuvarkuća,
 • Jarić,
 • Kiseljak,
 • Breza,
 • Poljski brest, 
 • Vinova loza,
 • Javor i sl.

 

Voda Opšte napomene

 

Da bismo što racionalnije trošili vodu moramo znati da su potrebe za njom različite u zavisnosti od godišnjih doba (temperature) i fizičke aktivnosti. 

Evo nekih opštih napomena kako se treba ponašati u uslovima kada nemamo dovoljno vode na raspolaganju:

 • vodu piti u periodičnim razmacima, u manjim količinama i polako, zadržavajući je što duže u ustima;
 • smanjiti izlučivanje vode iz organizma: izbjegavati sunce i fizičku aktivnost (kretati se i  raditi samo noću);
 • izbjegavati hranu bogatu bjelančevinama (meso i sl.) i jače začinjenu (ljuto, slano) a uzimati hranu bogatu ugljenim hidratima i sočne namirnice (voće…);
 • izbjegavati pušenje, disanje na usta i razgovor, a izazivati lučenje pljuvačke žvakanjem nekog predmeta (dugme, šljunak, žvakaća guma…)

Ranije u tekstu smo naveli moguće izvore vode u prirodi ali postoje stvari o kojima je potrebno voditi računa. A to su prije svega higijenski uslovi, odnosno čistoća vode.

Voda u sebi može sadržati dvije vrste nečistoća i to mehaničku i biološku. Obje nečistoće mogu negativno uticati na čovjeka ali za njih postoji “lijeka”.

Mehačke nečistoće se riješavaju jednostavnim višestepenim filtriranjem vode, odnosno uklanjanjem zagađenja filterima različite granulacije u zavisnosti od veličine čestica zagađivača.  Filteri se mogu napraviti od materijala iz prirode.

Biološke nečistoće koje se javljaju su u vidu prisustva različitih patogena kao što su bakterije, virusi, amebe, alge, paraziti i sl. Njihovo otklanjanje se zasniva na prokuvavanju vode odnosno podizanjem temperature vode do nivou kada ovi mikroorganizmi bivaju eliminisani.

Poznavanje načina sakupljanja i prečišćavanja vode su vještine koje će cijelom čovjerčanstvu u budućnosti biti prijeko potrebne zbog sve manjih količina dostupne čiste pijaće vode.

Naše podneblje je jako bogato čistom izvorskom vodom, koju nažalost ne umijemo čuvati na pravi način. Nadamo se da se nećemo kasno sjetiti da nam bez vode nema života.


Na kampuMali Istraživači djeca će imati priliku da nauče vještine prepoznavanja potencijalnih izvora vode, njeno sakupljanje i tehnike prečišćavanja.

Napomena: Djeca na kampu neće piti ovako sakupljenju i filtriranu vodu već će radionice imati za cilj usvajanje znanja i vještina potrebnih za preživaljavanje u prirodi.

>>> PROGRAM MALI ISTRAŽIVAČI <<<

Advertisements

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: