Kako napraviti komposter od paleta?

Komposter od paleta

Prije početka današnjih radova u bašti, željeli smo sa našim pratiocima podijeliti jedan mali, ali jako koristan, uradi sam projekat. Uz početnu skepsu menadžera kampa (čitaj bake), odlučili smo postaviti komposter na izdvojenom i uzvišenom dijelu imanja i pored korisnog pogona za proizvodnju komposta, umanjili površinu  imanja koju je potrebno kositi 🙂

Svako ko ima vrt sreće se sa problemom odlaganja znatne količine organskih materijala poput pokošene trave, lišća, granja, ostataka od ubranog povrća i drugih sličnih materijala. Jedan od načina kojim se možete riješiti svega toga je, naravno, odlaganje u kante za smeće, ali to nije ni ekološki ni korisno. Kako se takvi materijali mogu vrlo dobro iskorisititi u izradi komposta, a čime se ujedno smanjuje količina otpada, svakako vam preporučujemo kreiranje kompostera.

komposter od paleta
© (c) Marina Lohrbach – Fotolia

Što je kompost i od čega ga možemo napraviti?

Iako su vam vjerovatno poznate osnove kompostiranja, nije na odmet ponoviti gradivo s vremena na vrijeme. Dakle, kompost je zapravo organska materija razgrađena aerobnim putem. Kako će sa vremenom svaki organski materijal postati kompost, nema prepreka da svako domaćinstvo napravi svoj mali pogon za proizvodnju komposta.

Kompost se može praviti od gotovo svih organskih otpadaka koje jedno domaćinstvo proizvodi.  Procjenjuje se da je oko 30% otpada jednog domaćinstva upravo organski otpad pogodan za pravljenje komposta, poput ostataka od voća i povrća, taloga kafe i slično. Kada se tome dodaju razni organski materijali koji se mogu naći oko kuće, poput trave, lišća, slame, te životinjskog izmeta, ne bi trebalo biti teško napraviti kompost.

Komposter od paleta
Naš komposter na uzvišenju u blizini bašti (Slikano sa jako starim telefonom 🙂 )

Prilikom korištenja raznih materijala vodite računa da se neki otpaci lakše raspadaju, a neki teže. Zato nije prepopručljivo staviti veliku količinu otpadaka koje se teže raspadaju, poput ljuski koštuničavog voća, grana i slično. Takođe je dobro da sav sadržaj u komposteru bude usitnjen, a to je pogotovo bitno za one koji se teže raspadaju. Neke organske otpatke nikako nije preporučljivo kompostirati. U to spadaju bolesne biljke, osjemenjeni korovi, ostaci životinjskog porijekla, citrusi i ostaci kuvanih jela. Vodite računa da će kuhinjski otpad poput ostataka od voća i povrća privlačiti muve, ali taj problem možete riješti tako da takav otpad prekrijete slojem trave ili slično.

 Kako je kompostiranje prirodan proces koji će se odvijati i bez našeg miješanja, nije potrebno neko visokotehnološko postrojenje da dobijete kompost. Zapravo, kompost možete dobiti i ako otpad jednostavno složite na jednu gomilu. To, doduše, nije estetski najprihvatljivije, pa većina ljudi koristi razne kompostere.

Komposter od paleta

Izrada kompostera od paleta jedan je od najjednostavnijih uradi sam projekata koje možete napraviti. Od materijala vam trebaju palete, a koliko paleta ćete iskoristiti zavisi od modela i veličini kompostera koji se ima u planu. Prilikom određivanja veličine budite realni i nemojte napraviti preveliki, ali ni premali komposter. Osim paleta trebati će vam ekseri, šarafi ili okovi kojima ćete učvrstiti komposter, a ako planirate napraviti vratanca, dobro će vam doći i nekoliko šarki. Od alata pripremite metar, čekić i električni ili obični odvijač te bušilicu.

Vodite računa o tome da palete dobro pričvrstite jednu za drugu. 

Činjenica da su palete, da se tako izrazimo, porozne, je dobra stvar jer je jedna od najbitnijih stvari koju morate osigurate kod kompostera drenaža. Naime, da bi se proizveo kvalitetan kompost u relativno kratkom vremenu, bitno je da otpaci od kojih proizvodite kompost budu vlažni, ali ne smiju biti previše vlažni jer će onda doći do truljenja. Zato ćete kompost u nastajanju morati povremeno miješati i zalivati ako kiša ne uradi to umjesto vas (mislimo na zalivanje), a otvori u paletama osiguraće da suvišna voda ne stvara probleme. 

Palete često možete nabaviti i besplatno u raznim prodavnicama ili skladištima. Izrada je dovoljno jednostavna da ovakav komposter mogu napraviti čak i početnici. Osim što ćete smanjiti količinu otpada u vašem domaćinstvu, riješiti ćete i problem odlaganja pokošene trave i drugih materijala.

Osim ekološke koristi, vaš komposter donijeti će vam i realnu korist u obliku kvalitetnog komposta koji možete koristiti umjesto kupovnog.

Advertisements
Komposter od paleta
Komposter od paleta u kampu

Leave a Reply

%d bloggers like this: