Solarni sistem, preporuke, iskustva i zapažanja: “Ko kaže da Sunce ne može da sija tokom noći?”

Dragi naši pratioci, došlo je vrijeme da podijelimo svoja zapažanja i iskustva o solarnom sistemu koji smo pustili u pogon u našem kampu. Oduševljeni mogućnostima i slobodom koju pruža jednostavno nismo mogli izdržati a da isto i ne objavimo.

Vjerujemo da će informacije biti korisne, a ukoliko nekoga motivišemo da koristi sličan sistem bićemo presrećni! 🙂

solarni paneli
Panel je postavljen na nekadašnju štalu. Danas je tu već radionica

Kada smo 2017. godine razmišljali o ideji Kampa Pod Ostrog i pripremali projektni predlog za konkurs Fonda za aktivno građanstvo “Zelena ideja”, prva stvar koja nam je pala na pamet je korišćenje solarnih panela u kampu.

Električna energija nam je bila neophodna za funkcionisanje a kako sa vremena na vrijeme imamo nedostatak električne energije tj. prekide snadbijevanja (iako nam je Perućica svega 3km od imanja 🙂 ) bio nam je potreban neki zeleni sistem, pa smo se dali  u malo istraživanje. 

Sa početnom premisom da u Crnoj Gori možda nećemo pronaći ili da će sve biti isuviše skupo, par internet pretraga su nas dovele do firme iz Podgorice i početna premisa je glat odbačena 🙂 

Ne da smo našli ono što nas je interesovalo već smo pronašli čovjeka koji je bio i više nego voljan da nas uputi u cijelu materiju i sa zadovoljstvom pojasni apsolutno sve! 

Tako smo u dva navrata, jednom u kancelariji firme i jednom kod pomenutog gospodina u domu, uz domaći sok od šipka, prošli prošireni kurs solarne energije i solarnih sistema. Od teorije do ugradnje i puštanja u pogon cijelog sistema. 

 Šta ti treba?

Kao i kod svega u životu tako i kod solarnog sistema moraš znati šta ti treba! 

S obzirom na to da mjesto na imanju koje se najviše koristi i gdje je struja najpotrebnija nije dnevna soba, naša računica potrošača nije sadržavala aparate kao što su šporet, televizor, resiver i njima slične. 

Bilo nam je potrebno:

 • Osvjetljenje,
 • Mogućnost punjenja baterija,
 • Rashladni uređaj (vitrina ili frižider)
 • Muzika.

Sa gore navedenim gospodinom, u minut vremena sabiramo potrošače i dolazimo do trenutnog sistema. Dakle, da biste za sebe sastavili odgovarajući sistem morate znati koje ćete potrošače koristiti, jer zbir njihovih ukupnih snaga diktira odabir sistema. (Ovo se odnosi na sve odjednom uključene potrošačeukupna suma njihovih snaga ne smije biti veća od deklarisane snage sistema koji ste kreirali).

Uzmimo sledeći primjer:

 • 3 sijalice od 75W = 225W, (Predlažemo da se koriste štedne sijalice sa znatno manjom snagom što omogućava više komada priključenih na sistem)
 • Frižider 250 – 300W (određenim frižiderima je potrebna modifikacija kompresora),
 • Laptop 45W,
 • Muzika (CD plejer) 30W

Kada saberemo prethodne vrijednosti dolazimo do sume od 600W. Sistem koji smo mi instalirali je od 1.2kW što znači da nam ostaje prostora za još potrošača. Suma koju smo prethodno pomenuli od 600W predstavlja potrošnju uređaja za 60 minuta. U dijelu članka, gdje opisujemo akumulator, ćemo predstaviti koliko vremena  aparati mogu raditi.

Solarni sistem

Solarni sistem je po sebi jako jednostavan i sastoji se od:

 • Solarnog panela,
 • Invertera / punjača,
 • Baterije (Akumulatora),
 • Osigurača (Nisu obavezni ali se preporučuju),
 • Odgovarajućih kablova

 

Solarni panel

Zahvaljujući Ajnštajnu i teorji koja mu je donijela Nobelovu nagradu, na našoj nekadašnjoj štali se nalazi ploča dimenzija 1.6x1m, koja u idealnim uslovima za jedan sat proizvede 300W struje. S obzirom na to da se idealni uslovi ne mogu stvoriti ni u našem a bogami ni u vašem slučaju, oni na kraju zavise od geografske širine i dužine, nadmorske visine, oblačnosti, koje je doba godine, trenutnom kapacitetu baterije itd itd.

 U nastavku dio tabele sa snagama koje je naš panel proizvodio 24.02.2019. 

solarni paneli

Srećom po sve nas, postoje online kalkulatori koji nam pomažu da izračunamo (LINK OVDJE) koji su solarni potencijali određene lokacije. Ovo Vam umnogome može pomoći pri donošenju odluke da li ući u investiciju.

U prethodnoj tabeli (obojeno nijansom narandžaste boje) možete vidjeti snagu kojom solarni panel puni bateriju u datim vremenskim intervalima. S obzirom da je akumulator bio potpuno pun, izlazna snaga panela nije dostizala veće vrijednosti jer je nije imalo šta povući sa panela.

Kapacitet baterije

Ipak, radi detaljnjijeg prikaza mogućnosti panela u sledećoj tabeli predstavljamo maksimalno zabilježenu izlaznu snagu 16.02.2019. godine.

solarni paneli
Maksimalna zabilježena snaga

Kako specifikacije panela govore o maksimalnoj izlaznoj snazi od 300W, cifra koju smo snimili u mjesecu februaru od 231W, kada je Sunce dosta nisko na nebu, govori o jako dobrom kvalitetu panela. Ovi podaci nam govore o snazi koju će panel tokom jednog časa “usuti” u akumulator.

Pri odabiru solarnog panela nailazićete na stepene iskorišćenosti panela. Većina solarnih panela za komercijalnu upotrebu dostigla je nivo efikasnosti od svega 12 do 18 %. Najnapredniji solarni panel postigao je nivo efikasnosti od 40%, ali takvi paneli za sada nisu u komercijalnoj upotrebi.

Efikasnost solarnih panela predstavlja odnos izlazne energije i površine panela. Što je veća efikasnost panela biće potrebna manja površina za zadovoljavanje energetskih potreba.

solarni paneli
Solarni modul SL 300P-60AA Extreme

INVERTER

Kako smo članak započeli sa solarnim panelom pratićemo plus i minus kabal, koji se sa panela spuštaju do Invertera. Princip povezivanja krajnje jednostavan, uz pojašnjenje gospodina od kog smo kupili sistem, provjeru u uputstvima koja dođu uz sami inverter povezujemo solarni panel sa invertorom.

Pozitivan kabal se u inverteru postavlja u mjesto sa oznakom PV+ dok se negativan kraj povezuje sa oznakom PV-. Savjet je, iako mi to nismo uradili, da se u ovom dijelu kola postavi osigurač koji omogućava prekid veze panela i samog invertera. Osigurač se stavlja kako bi se mogla prekinuti veza u slučajevima dužeg odsustva sa mjesta gdje je sistem instaliran.

Iz Invertera smo izvukli, za sada, produžni kabal sa tri priključka gdje spajamo potrošače. Trenutno razvodimo kablove po kampu, kako bi cijeli kamp mogao biti osvjetljen. (Planiramo korišćenje štednih sijalica male snage kako bi mogli koristiti više priključaka na sistem poštujući ukupnu sumu od 1200W koliko se na naš sistem na kraju može spojiti (1500VA) )

solarni paneli

Inverter Sole Uni MPPT 1500/12  koji smo u kampu instalirali je ujedno pretvarač, regulator napona i punjač – ovo je za slučaj solarnog sistema jako važno jer omogućava punjenje akumulatora, transfer električne energije iz jednosmjerne u naizmjeničnu i obratno kao i održavanje konstantnih vrijednosti napona, jačine i frekfencije struje.

 Sa Inverterom dolazi i softver WatchPower koji omogućava praćenje proizvodnje i potrošnje električne energije a takođe omogućava i finija podešavanja sistema o kojima danas nećemo pisati. Ovaj softver nam je omogućio instalaciju alarmnog sistema koji nas putem email-a i sms-a obavještava o svim neželjenim situacijama poput kuršlusa, požara, krađe i slično.

Na Invertoru takođe postoji mogućnost spajanja na elektro mrežu kako bi se viškovi električne energije mogli slati u distributivnu mrežu ili u slučajevima smanjenjog punjenja sa solarnog panela, struja mogla vući sa mreže i puniti baterija. Ovaj dio smo preskočili jer nismo upoznati sa pravnom regulativom koja bi nam omogućila fer razmjenu energije. U nekim državama je moguće vršiti razmjenu sa distrubuiterima uz određene nadoknade. Varira od države do države a omogućava svojevrsno pokretanje porodičnih biznisa 😉

AKUMULATOR (BATERIJA)

Cijeli sistem bi bio manje više neopravdana investicija da nema mjesta gdje bi se električna energija proizvedena tokom dana mogla akumulirati. U našem slučaju radi se o akumulatoru Geltech, 12A/240Ah koji je posebno dizajniran za akumulaciju električne energije proizvedene putem solarnih panela. 

solarni paneli

U oznaci akumulatora ste mogli vidjeti dvije vrijednosti i to 12A i 240Ah. 12 A predstavlja mjernu jedinicu za količinu elektrona odnosno jačinu električne struje kroz strujno kolo i u našem slučaju ona iznos 12A. Dok oznaka od 240Ah predstavlja mjernu jedinicu koja označava kapacitet akumulatora za čuvanje električne energije; dobija se množenjem jačine struje u amperima i vremena pražnjenja u satima. (Primer: akumulator koji daje struju od 12 ampera 20 sati, kapaciteta je 12 ampera x 20 sati = 240 Ah.) Ovaj podatak se takođe može pogledati kroz definiciju o sposobnosti akumulatoru da struju od 1A može davati 240 sati. 

Kako nas ipak interesuje koliko vremena možemo vući struju sa akumulatora, što je i cijela poenta posjedovanja ovakvog sistema koristićemo malkice računjanja.

S obzirom na to da je akumulator 240Ah i 12V ove dvije vrijednosti ćemo pomnožiti i doći do cifre 2880Wh odnosno 2.8kWh. Ovo ne znači da možete priključiti uređaj od 2000+W već ova cifra predstavlja kapacitet baterije tj. toliko struje imate na raspolaganju u punoj bateriji (kod većine akumulatora odbija se od 5-10%).

Kako naš sistem po specifikaciji može maksimalno podržati opterećenje od 1.2kW ovo bi značilo da sa akumulatora možemo napajati uređaje koji zajedno troše 1.2kW nekih 150 minuta.

Ipak u sistem nismo i ne planiramo priključiti potrošače koji crpe previše snage iz baterije pa bi se računica mogla predstaviti na sledeći način:

Solarni panel od 300W ukoliko radi 4-5h na dan proizvede 1-1.25kWh na dnevnom nivou.

Dakle za mjesec dana on proizvede u prosjeku izmedju 30-37.5kWh koji se ili potroše il akumuliraju u bateriji.

1kWh je dovoljno da štedljiva sijalica od 20W radi 50h.

1kWh je dovoljno da laptop radi 10h.

1kWh je dovoljno da TV radi 10h i sl.

Akumulatori za solarne sisteme se razlikuju od automobilskih akumulatora i posebno su dizajnirani za punjenja i pražnjenja kakva zahtjeva jedan ovakav sistem.

Povezivanje Akumulatora u sistem

Ono na šta je potrebno obratiti pažnju u slučaju povezivanja akumulatora u kolo je mogućnost strujnog udara stoga se pri povezivanju preporučuje poseban oprez. 

Mi smo neprijatnu situaciju strujnog udara izbjegli na način da smo prilikom povezivanja akumulatora vezu napravili putem osigurača tako što smo:

 • Kablove iz akumulatora uveli u rastavljen osigurač (slika osigurača u prilogu),
 • Iz drugog kraja rastavljenog osigurača izveli kablove 
 • Spojili kablove respektivno sa inverterom (Pozitivan kabal ide u pozitan kraj Invertera dok se negativan povezuje sa negativnim DC IN+ i DC IN-),
 • Potom smo osigurač spojili i zatvorili električno kolo.
solarni paneli
Tripolni osigurač

KABLOVI

Nećemo previše pisati o kablovima izuzev istaći činjenicu da ćete pri kupovini sistema dobiti odgovarajuće kablove , dok je  naša preporuka da za razvlačenje kasnijih instalacija koristite instalacione kablove 3×2.5.


Ko kaže da Sunce ne može da sija tokom noći?

 

solarni paneli

Iz Kamp Pod Ostrog se trenutno vode www.kukica.com i , www.volimdanilovgrad.me koji bi u slučaju nedostatka električne energije trpjeli prekide rada. Tokom nevremena koje je pogodilo Danilovgrad i kada je cijeli grad bio bez napajanja električnom energijom, mi smo iz kampa nesmetano prenosili vijesti i dešavanja u gradu. Na ovaj način smo apelima uspjeli pružiti doprinos očuvanju lica i imovine u Danilovgradu. Ne ponovilo se nevrijeme!

Tako da je konkretno za nas i sve pratioce prethodno pomenutih platformi solarni panel i cjelokupan sistem ima o neizmjeran značaj. 


Posjetioci kampa će imati priliku da uživaju u čisto proizvedenoj električnoj energiji.

(Ne želimo se ovdje previše osvrtati na činjenicu da ovo nije 100% zelena energija, jer je za proizvodnu ovakvog sistema došlo do određenog negativnog uticaja na životnu sredinu. Ipak se nadamo da svojim postupanjem i zalaganjem u procesima očuvanja životne sredine, naš karbonski otisak približavamo prihvatljivim vrijednostima.)

Ukoliko Vas interesuju dodatne pojedinosti o solarnom sistemu budite slobodni da nas kontaktirate putem email adrese na sledećem LINKU

Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: